Jump to ContentJump to Main Navigation
The Quality of Life$

Martha Nussbaum and Amartya Sen

Print publication date: 1993

Print ISBN-13: 9780198287971

Published to Oxford Scholarship Online: November 2003

DOI: 10.1093/0198287976.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (oxford.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2021. All Rights Reserved. An individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use. date: 03 August 2021

(p.445) Index of Names

(p.445) Index of Names

Source:
The Quality of Life
Publisher:
Oxford University Press
Abelove, H. 263 n.
Åberg, Rune 69 n.
Abeysekera, C. 262 n.
Aeschylus 237
Alcomo, Joseph 90
Allardt, Erik 73 n., 77 n., 78 n., 88–94
Alston, P. 312 n.
Anderson, John P. 116 n.
Annas, George 102 n., 297–301
Annas, Julia 279–96
Aristophanes 328, 329–30
Aristotle 46–7, 137, 242–67, 442
Eudemian Ethics 245 n.
Metaphysics 237, 264
Nicomachean Ethics 57, 245–6, 248, 266, 267
Politics 242, 243–4, 248, 249, 255, 281
Posterior Analytics 247
on ethical progress 249
on generosity 255
on linguistic indicating and defining 247–8
on particularity 257
and virtue ethics 242–67
on women in society 281, 286, 289
Arneson, Richard 11 n., 13 n., 26–7
Arras, John 102 n., 106 n.
Arrow, K. J. 365
Asahi, J. 31 n.
Atkinson, A. B. 365, 422
Bacon, Francis 162
Barry, Brian 92
Basu, K. 31 n.
Baumol, W. J. 420 n.
Beauchamp, Tom L. 106 n., 108 n.
Becker, G. S. 428
Becker, Gary 28 n.
Beitz, Charles 31 n., 48 n., 311 n.
Berg, Robert L. 116 n.
Bergner, Marilyn 116 n., 117
Bittner, Rudiger 314 n.
Bliss, Christopher 417–32, 437–44
Bok, Sissela 201–7
Boorse, Christopher 101 n.
Booth, Wayne 234 n.
Brandt, Richard 134, 137 n., 186 n., 192, 194
Brannen, J. 31 n.
Breslow, Lester 95 n.
Brock, Dan W. 95–128, 133–6
Brody, E. M. 105 n.
Broome, J. 31 n.
Brown, Capability 30, 44 n.
Brown, Peter 312 n.
Buchanan, Allen 111 n., 112 n.
Burke, Edmund 307
Callahan, Daniel 116 n.
Calman, K. C. 116 n.
Campbell, Angus 73 n., 77 n., 78 n.
Campbell, R. H. 37 n.
Caplan, Arthur L. 101 n.
Cardozo, Justice 108
Cavell, Stanley 146
Charvet, John 305 n.
Chen, Martha 258–9, 325 n.
Chen, Milton M. 117
Children, James F. 109 n.
Chodorow, Nancy 306 n.
Coase, Ronald 405–6, 408
Cohen, Carl 116 n.
Cohen, G. A. 9–29, 31 n., 41 n., 42–6, 54, 59–60, 61
Cohen Stuart, A. J. 363, 364
Coleman, James 74 n.
Cribb, Alan 116 n.
Daniels, Norman 124
Dasgupta, P. 31 n., 64, 406 n.
d'Aspremont, C. 32 n.
Davidson, D. 234 n., 260
Deaton, A. 425 n.
de Beus, Jos 31 n.
Debreu, G. 424
Delbono, F. 31 n.
Derrida, Jacques, 234 n., 235
de Sainte Croix, G. E. M. 329 n.
Descartes, Rene 213, 239
de Sousa, R. 240 n.
de Tocqueville, Alexis 55
de Vos, K. 31 n.
Dewey, John 145, 155, 156
Diamond, P. 421
Dickens, Charles 1, 4
Dixit, A. 425 n.
Dresser, Rebecca 112 n.
Drewnowski, Jan 73 n.
Dreze, J. 40 n., 41 n., 44 n.
Dworkin, Ronald 11, 15 n., 17 n., 19, 30, 48 n., 361
Easterlin, Richard A. 78 n.
Edelman, Murray 316 n.
Edgeworth, F. Y. 363
Edlund, Mathew 116 n.
Elster, Jon 126, 282 n.
Erikson, Robert 67–82, 84, 85, 86, 90, 236
Evans, Roger W. 119 n.
Faden, Ruth R. 106 n., 108 n.
Fanshel, S. 117
Fant, M. 329 n.
(p.446) Farrell, Joseph 405 n.
Feinberg, Joel 109 n.
Ferguson, Ann 292 n.
Fish, S. 234 n.
Fisher, F. M. 422 n., 425, 427, 433 n.
Flanagan, John C. 116 n.
Foley, D. K. 420 n.
Foot, Philippa 243
Foucault, Michel 221, 233, 235, 237, 253, 262, 329 n.
Frankfurt, Harry 107 n.
Freud, Sigmund 264
Fried, Charles 115 n.
Friedman, M. 377
Gaertner, Wulf 31 n., 62–6
Galileo 215, 216
Galtung, Johan 89, 90
Gehrmann, Friedhelm 116 n.
Gevers, L. 32 n.
Gewirth, Alan 312 n.
Gill, Christopher 291 n.
Gilligan, Carol 306, 332 n.
Gillingham, Robert 116 n.
Glantz, Leonard 102 n.
Goodin, R. E. 31 n.
Goodin, Robert 97 n.
Goodman, N. 260
Gopalan, C. 263
Gorman, M. W. 65
Griffin, James 96 n., 133–9, 186, 187, 189–90, 198 n.
Griffin, K. 31 n.
Grimshaw, Jean 289 n.
Grogono, A. W. 116 n.
Guyatt, Gordon H. 116 n.
Hagenaars, Aldi J. M. 31 n., 372
Halperin, D. 253 n., 263 n.
Hamlin, A. P. 31 n.
Hammond, P. J. 425 n.
Hampshire, S. 244 n.
Harman, Gilbert 190 n.
Harré, R. 252 n.
Harris, J. R. 431 n.
Harrison, Ross 271–2
Harriss, Barbara 306 n., 319 n.
Harsanyi, John C. 187, 194, 419
Hart, Keith 407 n.
Hart, Oliver 408 n.
Hastings Center 102 n.
Hawthorn, G. 31 n.
Heal, G. 406 n.
Helm, D. 31 n.
Helson, H. 372
Henderson, J. 329 n.
Heraclitus 248
Hesse, Mary 219 n.
Hill, Thomas 317 n.
Hobsbawm, E. J. 431
Höffe, Otfried 314 n.
Hollis, M. 220 n., 426–7
Hookway, C. 219 n.
Hossain, I. 31 n., 41 n.
Hughes, Judith 292 n., 293 n.
Hunt, Sonya 116 n.
Hurley, Susan 270–6
Jaggar, Alison M. 289, 305 n.
James, William 182
Johansson, Sten 67, 73 n., 75 n., 80, 81, 88
Jonsen, Albert R. 102 n.
Kakwani, N. 31 n.
Kanbur, R. 31 n.
Kant, Immanuel 56, 57, 58, 163, 175, 327, 333
Kapteyn, A. 374, 383
Kass, Leon 100–1
Katz, Jay 102 n.
Katz, Sidney 116 n.
Keohane, Robert O. 312 n.
Kittay, Eva Feders 306 n.
Klein, Melanie 264
Klotkem, Frederic J. 116 n.
Knight, J. 31 n.
Koohi‐Kamali, F. 31 n.
Koopmans, T. C. 39 n.
Kornfeld, Donald S. 116 n.
Korpi, Walter 80 n.
Korsgaard, Christine M. 54–61
Kreps, D. 39 n.
Kripke, Saul 149
Krüger, Lorenz 158–63
Kuhn, Thomas 215, 218
Kuhse, Helga 116 n.
Kumar, B. G. 31 n.
Kynch, K. 30
Landesman, B. 13 n., 65
Lebaux, Claude 80 n.
Lebergott, Stanley 73 n.
Lefkowitz, M. 329 n.
Lensberg, Terje 344 n.
Levine, Sol 116 n.
Lewis, David 149
Liang, Mathew 116 n.
Liddell, H. G. 30 n.
Lloyd, Genevieve 306 n.
Lo, Bernard 102 n.
Locke, John 56–7, 58, 213, 404–5
Lovejoy, Arthur 217
Lowrance, William 92
Luker, W. 31 n.
Lukes, S. 220 n., 255 n.
Luper‐Foy, Stephen 312 n.
Lutz, C. 240 n., 252 n.
(p.447) McCormick, Richard 105
McDowell, John 145, 212 n.
McEwen, James 116 n.
MacIntyre, Alasdair 208, 212 n., 215, 216, 226, 243, 308 n.
Mackie, J. L. 212 n.
MacMillan, Carol 306 n.
McMurrin, S. 11 n.
Marglin, F. A. 234 n.
Marglin, S. 234 n., 428 n.
Martin, Jane Roland 332
Marx, Karl 51, 24 n., 255 n., 267
Meyers, Diane T. 306 n.
Michalos, Alex 73 n.
Midgeley, Mary 290 n., 292 n., 293 n.
Mill, John Stuart 108–9, 136 n., 210–11, 214
Mincer, J. 377
Moore, G. E. 137, 210
Moore, John 408 n.
Morgenstern, O. 419
Morreim, E. Haavi 98
Moulton, Janice 285 n.
Muellbauer, J. 31 n., 425 n.
Murdoch, Iris 145–6
Musonius Rufus 328–9
Nagel, Thomas 213 n., 271 n., 397, 412 n.
Najman, Jackob 116 n.
Nicholson, Linda 311 n., 317 n.
Nietzsche, Friedrich 262
Noddings, Nell 306 n.
Norman, V. 425 n.
Nozick, Robert 14, 15
Nye, Joseph S. 312 n.
Okin, Susan Moller 299 n., 305 n., 306 n., 311
O'Neill, Onora 303–21, 326, 330–1, 333
Osmani, Siddia 386–91
Pareto, V. 365
Parfit, Derek 96 n., 97 n., 110 n., 186, 187, 188, 189, 397, 410–16
Pateman, Carole 305 n., 306 n., 311
Pattanaik, P. K. 34 n., 40 n.
Pearlman, Robert 116 n.
Peleg, B. 425 n., 426 n.
Pettit, B. 31 n., 219 n.
Pfeffer, Raymond 317 n.
Phlips, L. 422 n., 425 n.
Pigou, A. C. 38 n., 417, 437, 441
Pollack, R. A. 425 n.
Pomeroy, S. 329 n.
Popper, Karl 216
Posner, R. A. 236 n.
Postow, B. C. 317 n.
Presant, Cary A. 116 n.
Procope, J. 250 n.
Putnam, Hilary 97 n., 143–56, 158, 159, 161, 163, 233 n., 234 n., 260, 272 n., 290 n.
Putnam, Ruth A. 97 n., 178–84
Quine, Willard V. 143, 144
Rachels, James 116 n.
Rainone, Francine 285 n.
Ramsey, Paul 103 n.
Rango, Nicholas 104–5
Rawls, John 19, 48 n., 60, 110, 191 n., 299 n., 387, 407 n., 413
critique of equality of welfare 9–6
theory of justice 9, 58, 59 n., 61, 205, 308–9, 310–11, 328 n., 397, 421
on liberal and non‐liberal political theories 55–6
on liberty 58, 59 n.
on life plans 115 n.
on primary goods 12, 13, 117, 197, 202, 407 n.
notion of reflective equilibrium 394
Reece, William S. 116 n.
Rhoden, Nancy K. 105–6
Richardson, H. 328 n.
Riley, J. 31 n.
Ringen, J. 31 n.
Ringen, Stein 80 n.
Robbins, L. 365, 387
Roemer, John 31 n., 339–61, 358–61, 398 n.
Rorty, A. 240 n.
Rorty, R. 234 n.
Rousseau, Jean‐Jacques 6, 174, 288, 331–2
Ruark, John E. 102 n.
Ruddick, Sara 304 n., 306 n.
Runciman, W. G. 428 n.
Samuelson, P. A. 363, 422 n.
Sandel, Michael, 308 n.
Saris, W. E. 366
Scanlon, Thomas 11 n., 19, 40 n., 48 n., 113 n., 185–99, 201–7
Scheffler, Israel 155
Scheler, Max 218 n.
Schneiderman, Lawrence 102 n.
Schokkaert, E. 31 n.
Scott, Alison MacEwen 306 n., 317 n.
Scott, R. 30 n.
Seabright, P. 31 n., 358–61, 393–408, 410–16
Selén, Jan 69 n.
Seneca 330 n.
(p.448) Seneca, L. A. 332 n.
Shell, K. 422 n., 425, 427, 433 n.
Shue, Henry 312 n., 319 n.
Singer, Peter 116 n.
Sircar, D. C. 37 n.
Skinner, A. S. 37 n.
Smith, Adam 37, 63, 442–3
Sophocles 261
Speer, James 116 n.
Spit, J. S. 381
Spitzer, Walter 117
Starr, T. Jolene 116 n.
Starrett, David 406 n.
Steinbrook, Robert 102 n.
Steiner, Henry J. 206
Stevens, S. S. 372
Stevenson, Charles 144, 146
Stewart, F. 31 n.
Stiehm, Judith Hicks 317 n.
Stigler, G. J. 428
Strawson, P. F. 272 n.
Streeten, P. 31 n., 40 n.
Stroud, B. 273
Sturgeon, N. 248 n.
Sugden, R. 31 n., 34 n.
Sullivan, Daniel F. 116 n.
Suppes, P. 40 n., 364
Suzumura, K. 31 n.
Swamy, S. 422 n.
Szulkin, Ryszard 70 n.
Tåhlin, Michael 70 n., 77 n.
Tancredi, Lawrence 116 n.
Taylor, Charles 208–30, 232–8, 325
Thomasma, David C. 116 n.
Thucydides 242
Titmuss, Richard M. 73, 80
Todaro, M. 431
Tomasevski, K. 312 n.
Tooley, Michael 116 n.
Torrance, George W. 116 n.
Treblicot, Joyce 292 n.
Tugendhat, Ernst 215 n.
UNICEF 354, 355
Usher, D. 424
Valdés, Margarita 297–301
van der Sar, N. L. 368, 375, 381
Van De Veer, Donald 109 n.
van Doorn, L. 367
van Ootegem, L. 31 n.
van Praag, B. M. S. 362–83, 386–91
Varian, H. 420 n.
Vetterling‐Braggin, M. 285 n., 292 n.
Vlastos, G. 235 n.
von Neumann, J. 419
von Weizsäcker, C. C. 425, 426, 427, 431
von Wright, G. H. 419 n.
Walsh, Vivian 143–4
Walzer, Michael 97 n., 165–77, 178–84, 243 n., 308, 325 n.
Wanzer, Sidney H. 102 n.
Warren, M. A. 292 n.
Weber, Max 428
White, J. B. 234 n., 236 n.
White, Morton 145
Wiggins, David 145 n., 232 n.
Wilenski, Harold 80 n.
Williams, A. 31 n., 48 n., 232 n., 271 n., 282 n.
Williams, Bernard 13 n., 31 n., 33 n., 145, 212 n., 213 n., 238 n., 243, 244 n., 271 n., 282 n., 291 n., 308 n., 352 n.
and science‐ethics dichotomy 144, 146–56 passim
on standard of living 32 n., 38 n., 64
on truth and absoluteness 146–52 passim
Williamson, J. 431 n.
Wilson, G. 31 n.
Winck, M. 364
Winkler, J. 253 n., 263 n.
Wolgast, Elizabeth 279 n., 292
World Health Organization (WHO) 345–52, 353, 354–7, 358, 359
Xu, Yongsheng 34 n., 40 n.
Yaari, M. E. 425 n., 426 n.
Ysander, Bengt‐Christer 84–7
Zamagni, S. 31 n.
Ziff, Paul 191 n.